Instruktörsutbildning i Medicinsk Yoga för Barn & Ungdomar

Ger dig verktyg att leda yoga i skola, vården eller hemma.

1:a tillfället 2 dagar på plats

Göteborg  (info om lokal kommer)

26-27/9-20 kl.9-16                                 

Kristianstad(info om lokal kommer)

3-4/9-20 kl. 9-16

Östersund-Regementsgatan 38 A

14-15/11-20 kl.9-16

Växjö Moves & Motivation

21-22/11 -20 kl.9-16

Vi dyker in i andningens magiska värld & praktiska övningar *

2:a tillfället- ONLINE

Göteborgsgruppen & Kristianstadgruppen

25/10 ca. kl 10.30-12.30

Östersundsgruppen & Växjögruppen

6/12 ca. kl 10.30-12.30

Online tillfälle ca 2 timmar med teori psykisk ohälsa(bl.a ångest, nedstämdhet, sömnproblem, stress, ätstöring ) & yoga

3:e tillfället - ONLINE

Göteborgsgruppen & Kristianstadgruppen

1/11 ca. kl 10.30-12.30

Östersundsgruppen & Växjögruppen

13/12 ca. kl 10.30-12.30

                  
Online tillfälle ca 2 timmar teori Ungdomar & tonåringar + diagnoser

4:e tillfället - ONLINE 

Göteborgsgruppen & Kristianstadgruppen

8/11 ca. kl 10.30-12.30

Östersundsgruppen & Växjögruppen

31/1 ca. kl 10.30-12.30

                       
Online tillfälle ca 2 timmar teori Studier & fallbeskrivningar m.m , från utbildning till att få in det i din verksamhet

Sista tillfället - Diplomering på plats 1 dag

Kristianstad (info om lokal kommer)

28/11/4 -20 kl.9-16

Göteborg (info om lokal kommer/)

29/11-20 kl.9-16

Östersund - Regementsgatan 38 A

6/2-21 kl. 9-16

Växjö- Moves & Motivation

13/2-21 kl. 9-16

Vi ses på respektive plats (Växjö/ Malmö/ Göteborg) för praktiska övningar* & diplomering

- Det praktiska övningarna är bl.a yogasagor, skolyoga, yoga i sjuhussäng, andningsövningar, meditationer, parövningar, rörelseglädje till musik, mindfulness m.m

Det ingår även en mailbaserad mindfulnesskurs på 10 veckor för att du själv ska förstå vad mindfulness är för att lättare kunna använda det i ditt möte med barn & ungdomar.

Utöver detta ingår även 1 tim enskild coachning (som du bokar vid valfritt tillfälle under 1 året efter utbildningen) - där vi arbetar med det du tycker är svårast – tittar på vad du behöver för att komma igång på det sätt som du vill.

Efter varje tillfälle får du uppgift som antingen redovisas när vi ses online eller via mail, det kan varierar.

Göteborg
Uppstart: 26-27/9-20

Online:25/10 + 1/11 +8/11

Diplomering: 29/11-20

Kristianstad

Uppstart: 3-4/10-20

Online:25/10 + 1/11 +8/11

Diplomering: 28/11-20

Östersund
Uppstart 14/-15/11-20

Online: 6/12 + 13/12 + 31/1

Diplomering 6/2 -2-21

Växjö
Uppstart 21-22/11-20

Online: 6/12 + 13/12 + 31/1

Diplomering 13/2 -2-21

Pris: 5000:- inkl moms. varav 500:- i anmälningsavgift (betala nedan)

För diplomering krävs närvaro vid de 3 tillfällen då vi ses på fysisk plats samt minst 2 tillfällen online ( att missa 1 är ok & du får då möjlighet att få den gången som en videofil att se efteråt) + inlämnade uppgifter.

Ingår: 3 heldagar på plats, 3 online tillfällen och 1 timme enskild coaching. Efter genomgången utbildning får du diplom och kompendium med användbart material. Mailbaserad mindfulnesskurs som pågår under tiden där du själv får prova på mindfulness innan vi ses igen & pratar om hur vi kan använda detta till barn & unga + ljudfil med mantrasånger för barn från Mediyoga

OBS! Begränsat antal platser

Anmälan: Är du intresserad av att gå utbildningen och att sprida yogan som verktyg till barn eller har frågor så välkommen att höra av dig till sanna@blackpearlofsweden.se

OBS! Du kan nu även läsa mer om utbildningen på sidan www.medicinskbarnoungdomsyoga.se

Betala anmälningsavgift 500 kr här

Jag tycker att upplägget över lag var jättebra. Det var ett genomtänkt material och varvat med utrymme för diskussion och reflektion vilket ger en bra balans i utbildningen. alltid svårt att hitta när man försöker leta själv. Utbildningsmaterialet som ingick i kursen var tydligt och kommer att vara till en stor hjälp när man själv kommer att genomföra övningarna, både själv och i utbildningssyfte.

Mycket kompetenta och tillmötesgående kursledare. Det märktes att de hade stor kunskap inom området och något jag tycker är givande är när man kan ge exempel från egna erfarenheter i olika verksamheter vilket de gjorde båda två. Om jag skulle motivera varför någon ska välja denna utbildningen är det för att den ger så mycket verktyg rent praktiskt som man kan använda i olika verksamheter men även för eget bruk.
Linda, speciallärare

Det var en bra mix av teori, diskussioner, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar. Materialet var enkelt och informativt. Kursledarna var mycket tydliga, varma personligheter. Kunniga. Jag är så glad att jag har gått denna utbildningen. Nya bekantskaper och mycket att fundera över hur man kan använda yogan i skolan.
Marie, skolsköterska
Just hemkommen efter en intensiv kurshelg med inriktning yoga, mindfulness meditation för barn och ungdomar.
- Inte visste jag att jag kunde stå på händer
- Inte visste jag att meditationen skulle träffa mig så hårt
- Inte visste jag att det skulle utmynna i nya tankar och ideér om framtiden
- Vad jag vet är att allt för många barn och ungdomar, ja vuxna med för den delen stressar allt för mycket. Vi får allt för mycket information på gott och ont. Och den ohälsan skadar för mycket.
Om ni vill veta varför jag gick utbildningen så är svaret: Jag vill vara en del av lösningen där det brister! Sat Nam

Micke - Behandlingsassistent
Ett bra upplägg då teori och praktik varvades under dagen. Att vi började med någon form av avslappning efter varje paus/lunch/fika var väldigt skönt. Materialet är lättförståeligt, en bra inledning inför varje avsnitt. Bra med tydliga bilder och text till de praktiska övningarna.
Bra att få materialet skickat på en fil, både musik och kursmaterial. En mycket bra kurs att gå om du jobbar inom skola/omsorg. Att du direkt kan använda dig av de övningar och material du fått både till elever, personal och dig själv.
Skönt att det var en mindre grupp, det kändes som att alla vågade dela med sig av tidigare erfarenheter och även personliga saker.

Elisabeth, Hälso & rörelsepedagog
Förutom allt jag lärde mig kunskapsmässigt var kursen utvecklande för mig på det personliga planet. Sanna upplevde jag som kunnig, naturlig och ödmjuk.
Mona förskolelärare
Fantastiska dagar! Det var bra variation på undervisning och praktik, samt på lugnare och mer fartfyllda övningar. Jag blev positivt överraskad av att det var så mycket praktik med fokus på oss själva! Härligt med liten grupp där man kan känna sig trygg, eftersom upplägget gör att mycket kommer upp till ytan…För min del var det mycket positivt med en kursledare som har erfarenhet från vården. J Sanna var trygg, lugn och kunnig och genomförde utbildningen på ett fantastiskt sätt. En fantastisk utbildning för både självutveckling och inspiration. Yoga är ett fantastiskt verktyg för både unga och gamla.
Sara Socionom/kurator på BUP
Yoga & Mindfulness Black Pearl of Sweden

Vad lär du dig?

En utbildning som vänder sig till alla som arbetar med barn. Utbildningen är på tre heldagar och omfattar grundläggande tekniker inom yoga, andning, balans, mindfulness, yogasagor och meditationer.
Vi förmedlar idéer hur vi kan integrera yoga i vardagen för barn och ungdomar.

Loading...

Om Barn & Ungdoms Yoga

Medicinsk Yoga Barn och Ungdom

Yogan är ett fantastiskt redskap. Yoga och mindfulness för barn och ungdomar är värdefulla redskap att hantera stress och andra påfrestningar i barnens vardag. Yogans tekniker kan exempelvis användas vid huvudvärk, magont, psykisk ohälsa, Adhd, och autism. Yogan hjälper barnen till lugn o ro. Detta bland annat genom att utforska närvaro och sig själva genom andning, rörelse och avslappning. Den otrygghet och stress som många barn utsätts för kan lätt dämpas med hjälp av barnyoga.

Medicinsk Yoga Barn och Ungdom

En viktig del av yoga för barn är att det inte finns några krav på prestation eller att man måste vara duktig. Barnen får låta fantasin vara ett redskap. Till exempel så har yogans olika positioner fått sina namn från djur och natur. Vi gör solhälsningar och positioner som trädet, hunden, katten, örnen och plogen. Detta gör det möjligt för oss göra yogasagor som barnen ofta uppskattar. Samtidigt som det är en lek så ger övningarna fysisk smidighet, koordination, balans, energi och avslappning. Både barn och ungdomar får möjlighet att känna att med yoga så är man bra som man är. De får uppleva känslan av välbefinnande i positionerna och när de blir bättre på dem så stärks självkänslan. Vi använder oss också utav samarbetsövningar som både bygger förtroende och leder till skratt.

Yoga för Barn & Ungdomar

Hjälper barnen till lugn och ro

Jag som håller i utbildningen

Barn-och-Ungdoms-Yoga-Sanna-Lohm

Sanna - sjuksköterska, MediYogainstruktör, mindfulnessinstruktör och har en Dialektiskt Beteendeterapi utbildning (där man använder mindfulness bland annat. Har erfarenhet från yoga inom vård, skola och förskola.

Jag har senaste åren haft möjlighet att arbeta med yoga och mindfulness inom Barn och Ungdomspsykiatrin med de ungdomar som har mått allra sämst och behövt vara inneliggande på avdelningen. Jag har även arbetat med yoga med deras föräldrar. Yogan har varit ett fantastiskt verktyg och gett mycket betydelsefulla effekter.