Yoga & Mindfulness

För mig är yoga och mindfulness stillhet, balans, fokus och glädje.

Jag vill inspirera varenda människa, vuxna såväl som barn och unga, till att hitta balans, harmoni och glädje i sin tillvaro. Dessa fantastiska redskap som yoga och mindfulness är vill jag dela med mig av till andra så att fler få möjlighet att få hjälp av yogan så som den har hjälpt mig.

Yoga & Mindfulness Black Pearl of Sweden

Alla kan yoga

Yogan hjälper oss att lära känna våra kroppar utan krav på prestationer och på så vis kan vi skapa en kärleksfullare relation till oss själva och varandra. Jag tror att vi alla – unga som gamla – mår bättre av att praktisera yoga och mindfulness. Jag vill inspirera andra att få in yoga och mindfulness i alla sammanhang där det blir lättillgängligt och en naturlig del av vardagen.

Loading...

Min väg till Mindfulness & MediYoga

Yoga MediYoga Mindfulness Sanna Lohm

Yoga och mindfulness är idag för mig ett sätt att leva och relatera till mig själv och min omgivning, men så har det inte alltid varit. Efter flera år som gruppträningsinstruktör som sällan eller aldrig lyssnade till kroppens tydliga signaler så tog det plötsligt stopp och min aktiva vardag blev inaktiv och fylld med mycket smärta som även resulterat i 3 operationer (höft, nacke, ländrygg). Detta blev min väg in till MediYoga och Mindfulness. Förutom att jag lärde mig att hantera smärtan på ett bra sätt så blev jag även lugnare, andningen fördjupades och jag kunde plötsligt utskilja vad som var viktigt för mig i livet och har sedan steg för steg gjort val därefter.

Yoga MediYoga Mindfulness Barn och Ungdom Sanna Lohm

Efter min utbildning till MediYogainstruktör och MIMY (MediYoga med Mindfulness) instruktör så fick jag även möjlighet att arbeta med dessa verktyg på mitt dåvarande jobb som sjuksköterska på en akutavdelning inom Barn-& Ungdomspsykiatrin med mycket goda resultat och kunde då även kombinera det med min utbildning i DBT (Dialektisk Beteende Terapi) där medveten närvaro är en viktig del av terapin. I mina MediYoga med Mindfulness grupper har jag även fått möjlighet att vägleda deltagarna till förändringar i sitt liv. Jag har även haft möjligheten att vägleda deltagare i mina grupper till förändring i sitt liv. Hur vi mår handlar egentligen inte om hur vi har det, utan hur vi tar det, det vill säga vilka förhållningssätt och val vi gör.

Min drivkraft ligger i att medvetandegöra människors insikt om sin fulla potential och sedan se dem och förvandla insikterna till handling. Jag utbildar instruktörer i Medicinsk Barn & Ungdomsyoga, har föreläsningar, har e-program med Yoga och mindfulness i vardagen, ljudfiler med meditationer och barnyogasagor och kommer bl.a arrangera yogaresor.

You don´t always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens

Mandy Hale

Mindfulness

Yoga MediYoga Mindfulness Sanna Lohm

Mindfulness är ett förhållningssätt som ursprungligen kommer bland annat från den buddhistiska filosofin, där det utarbetats och studerats sedan årtusenden. Mindfulness har på kort tid blivit ett viktigt inslag både inom hälsovården och för att förebygga stressrelaterade sjukdomar och symtom.

För mig hänger yoga och mindfulness ihop till stor del men genom att aktivt plocka in mindfulness i yogan så utövas yogarörelserna med uppmärksamhet på den inre upplevelsen. Att på detta sätt träna sig att bli lyhörd för kroppens signaler är en vinst i många sammanhang i livet, framför allt för att inte köra slut på sig själv. Med hjälp av Yogan kan vi öva oss i att vara här och nu, det enda ögonblick vi kan påverka.  Genom att träna sig i olika andningsövningar så kan vi lättare förankra sinnet i kroppen, vi ger oss själva mer andrum och livskraft. Det är fantastiskt hur effektivt verktyg det är med sittande och liggande meditationer där vi kan öva oss i att stanna upp och vila i det som är.

Mindfulness som betyder medveten närvaro och är ett verktyg att lära oss stanna kvar i nuet utan värderingar. Genom att utöva mindfulness kan du lära dig att betrakta ditt liv som en alltid flytande rörelse utan att kämpa mot strömmen. Det handlar om att vakna upp och se och uppskatta de små sakerna i vardagen.

Yoga MediYoga Mindfulness Sanna Lohm

De sju mindfulnessattityderna är i grunden dessa :

  • Acceptans - se verkligheten som den är, inte som vi vill att den ska vara.

  • Icke-dömande - vi betraktar våra tankar och känslor utan att döma.

  • Tålamod - att utstå väntan, allt har sin tid.

  • Tillit - öva tilliten till oss själva och vår intuition. Lita på det vi känner.

  • En nybörjares sinne - vara nyfiken och se världen ur ett barns perspektiv

  • Icke-strävan - släppa förväntan/kamp och få mer lekfullhet och flow.

  • Släppa taget - att inte fastna i tankar, känslor och idéer och föreställningar