Köpvillkor

Köpvillkor

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller mellan Black Pearl of Sweden (760408-2748) och dig som gör en beställning från oss via www.blackpearlofsweden.se Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om företaget framgår på nedan. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via hemsidan. Utöver Villkoren gäller även vår integritetspolicy. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss. Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss. Vi kan när som helst ändra dessa villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av villkoren på hemsidan. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.

2. Avtal och beställning
För att kunna genomföra ett köp via webbplatsen måste du acceptera villkoren. Efter mottagen beställning skickar vi så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när vi skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning. Observera att vi aldrig restnoterar produkter som tillfälligt är slut. Sådana produkter måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

3. Produktinformation m.m.
Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på hemsidan och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på hemsidan. Bilder på hemsidan som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Vi ansvarar inte för information på hemsidan som kommer från en tredje part. Innehållet på hemsidan är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från oss.

4. Priser och betalning
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på hemsidan, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen. Vi strävar efter att hemsidan i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att hemsidan kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd. Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden
Vi kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter. För produkter som omfattas av sådana erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsad period som finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa villkor. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av erbjudandet.

6. Leverans
Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta i kassan. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma. Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av hemsidan och kommer att visas för dig under beställningsprocessen. Då vi inte har något lager med varor utan ofta gör smycket när du beställt så brukar leverensen ta 3-7 dagar från det att vi skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. När leveransen är skickad, kommer du att motta en avisering som bekräftar att din beställning är påväg. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss.

7. Ångerrätt för privatpersoner
Vid köp av produkter från hemsidan har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten. När du gör ditt köp via hemsidan har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har vi rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som vi ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:

  • varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  • varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis örhängen);
  • en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal
  • reavaror

Genom att du accepterar villkoren samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss. Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

8. Öppet köp för privatpersoner
Utöver den lagstadgade ångerrätten erbjuder vi alla kunder öppet köp under 14 dagar och bytesrätt. Returer ska göras till oss och hanteras på det sätt som anges under punkten 8 ovan.

9. Reklamation för privatpersoner
Vid beställning via hemsidan har du alltid rätt att reklamera din produkt inom ett år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna. Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på hemsidan. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Vi löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. När vi har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

10. Tillämplig lag och tvister
Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Black Pearl of Sweden
SoS Lohm
sanna@blackpearlofsweden.se
Org.nr: 760408-2748
Momsreg.nr: SE760408274801