Sekretess

för din säkerhet

Sekretess

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi följer riktlinjerna i EU’s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som 25 maj 2018 ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Du kan läsa allt om den nya förordningen hos Datainspektionen:

Allmänt om kurser & formulär
Black Pearl of Sweden [ https://blackpearlofsweden.se ] använder uteslutande anmälningsformulär från Contact Form 7 samt digitala nyhetstjänster från Aweber och lagrar därmed ingen information via den egna hemsidan.

Aweber är en världsledande leverantör av digitala nyhetsbrev, med mångårig erfarenhet kring hanteringen av personuppgifter. Deras sekretesspolicy är noggrant framtagen för att alltid skydda mottagaren av nyhetsbrevet.

E-post & Nyhetsbrev
När du anmäler dig via någon av våra formulär samtycker du till att vi får använda din angivna epostadress till våra nyhetsbrev. Vill du inte få nyheter och information från blackpearlofsweden.se i fortsättningen kan du avprenumerera i nästkommande nyhetsbrev.

Cookies & Google Analytics
blackpearlofsweden.se använder Google Analytics för besöksstatistik på hemsidan. Klicka här för att läsa mer om hur Google Analytics använder cookies.

Det finns möjlighet att blockare Cookies i dina lokala inställningar för din webbläsare (t.ex. i Chrome, Safari, Firefox eller Internet Explorer), men vi vill upplysa dig om att det kan försämra upplevelsen av besöket på vår hemsida, samt eventuellt stänga av väsentliga funktioner i anmälningsformulären

Lagring & tidsomfattning

Epostadresser sparas tills:
– du aktivt väljer att avprenumerera.
– epostadressen upphör att existera
– max 5 år.

Fakturering:
Faktureringsuppgifter sparas 7 år enligt svensk bokföringslag.

Privat information:
All privat information som anges via formulären, raderas omgående efter avslutad respektive kurs/utbildning.

För kännedom
Vid eventuella avtal med en tredje part, kommer den insamlade informationen endast att användas till att hjälpa oss att genomföra och förbättra vår verksamhet. Vi kommer alltså aldrig att sälja, byta eller på annat sätt överföra den insamlade informationen till utomstående. Vid samarbete med tredje part för drift och underhåll av sidan kommer denna få tillgång till informationen under förutsättning att båda parter är överens om att hålla information konfidentiell.

Vid misstanke om lagbrott kommer aktuell information vidarebefordras till polismyndigheten.

Avslutningsvis
Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in via vår hemsida och genom att använda vår webbplats samtycker du till vår webbplats sekretesspolicy. Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy, kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida.

Om du har några övriga frågor angående denna sekretsspolicy kan du kontakta oss via informationen nedan:

Black Pearl of Sweden | blackpearlofsweden.se
Sana Lohm
sanna@blackpearlofsweden.se