My Word Bracelet

Att bära det ord du har valt att ha som affirmation gör det lättare att ta in i din vardag och det blir en påminnelse om hur du vill må eller vad du vill uppnå