Tillit

Allt är som det ska. Du styr inte över alla skeenden och händelser i livet.
Ha tillit till att ditt inre och det yttre gör precis som det ska.

Alla människor har en inre kompass som vi kallar magkänsla. Har du kontakt med din magkänsla? Lyssnar du på den? Vågar du lita på den eller lyssnar du hellre på din omgivning? Om du är ambivalent, fråga kroppen. Känns det spänt, oroligt då du tänker på ett beslut? Eller känns det rätt i magen?

Tillit kan vara svårt många gånger i livet både till det yttre och till det inre.

Endast ett sökresultat