Att ligga i en ankarvik med klarblått vatten, klarblå himmel, inte en människa i sikte  kunna vara spritt språngandes naken dygnet runt ( om man inte fryser förstås) är ljuvligt!!! Känns som en dröm varje gång…..Lycka! Frihet!

Being in an anchor bay with clear blue water, clear blue sky, no man in sight, being naked around the clock (if you do not freeze of course) is lovely !!! Feels like a dream every time ….. Good luck! Freedom!