Ja det är väl det ända vi kan klaga på om det är något men till och med det är svårt……vi har väl sovit så där med båten rullandes på vågorna och runt med den svängande vinden så ljuden ändrar sig under natten…..vi vill ju inte dragga in i klipporna eller upp på stenarna…..idag gjorde vi ett försök att än en gång reflektera lite oss emellan varför vi gör detta….bra att kolla av ibland….allt förändras ju….och vad drömmer vi om nu? Vi lever ju redan vår dröm?

 

Yes, that’s all we can complain about if it’s something but even that is hard …… we’ve slept bad with the boat rolling on the waves and around with the swinging wind so the noise changes during the night ….. we do not want to get into the rocks or up on the rocks ….. today we tried to once again reflect a little between why we do this …. good to check out sometimes .. .. everything changes …. and what are we dreaming about now? We already live our dream?