Det som vi tidigare tog för givet känns som lyx

Det som vi tidigare tog för givet känns som lyx