I skrivandets stund är vi på havet igen

I skrivandets stund är vi på havet igen