Det blev ett abrupt avslut på detta historiska ställe

Det blev ett abrupt avslut på detta historiska ställe