Det blev ett abrupt avslut på detta historiska ställe