Go down for english!

Meditation behöver inte vara något konstigt och flummigt eller ouppnåligt som många fortfarande idag tror…Västerländsk meditation går framför allt ut på att den som mediterar ska finna ett lugn i så väl huvud som kropp. Att träna på att släppa taget om tankar som kanske maler och återkommer men som inte går att påverka för det är något som redan har hänt eller kanske eventuellt kommer att hända….det enda vi kan påverka är just nu. Jag tror världen skulle vara en mycket bättre plats om alla mediterade 🙂

Det här är en favorit för mig, att meditera med havet och vågorna, kan även vara en fantastiskt enkel och bra meditation att börja med. Det du behöver göra är att fokusera på dina andetag och vågorna…..vågorna rör sig väldigt likt våra andetag….när du andas in, “andas” vågen in – vattnet rinner ut från stranden eller klipporna för att bygga upp precis som ditt andetag fyller dina lungor – när det sedan är fullt andas du ut, vågen slår över in mot land för att sedan sakta rinna ut och “andas in” igen. Prova! Är du inte i närheten av havet så kan du titta på dagens lilla videosnutt, jag pratar i början men sista minuten är jag tyst och du kan prova helt själv…..bara du och havet <3

English

Meditation does not have to be anything weird and fluttery or unreachable as many still today think … Western meditation goes above all for the meditator to find a calm mind as well as body. To try to let go of thoughts that may peel and return but that can not be affected because it’s something that has already happened or maybe will happen. The only thing we can influence is right now. I think the world would be a much better place if all meditates 🙂

This is a favorite for me, meditating with the ocean and the waves, can also be a fantastic simple and good meditation to begin with. What you need to do is focus on your breath and the waves ….. the waves move very much like our breath …. when you breathe in, the waves “breathe” in – the water flows out of the beach or the rocks to build up Just as your breath fills your lungs – when you are full, you breathe out, the wave turns over to land and then slowly drains and “breathes in” again. Try! If you are not near the sea, you can watch the little video clip of today, I talk at the beginning but the last minute I’m quiet and you can try it all ….. just you and the sea <3