Varning för ett ganska långt inlägg men värt att läsa <3

Idag bjuder jag in er i yogans värld och den utbildning jag kommer att fortsätta att hålla i Sverige ihop med min kollega Cina och varför den är så viktig.

14060099_10207878200685590_282209535_o-2

De kommer hela tiden nya studier på hur barn och unga är allt mer stressade och drabbas av psykisk ohälsa. Det kryper allt längre ner i åldrarna och på små barn på dagis kan man idag se att även flera av de minsta barnen har slutat att “magandas”. Om du tittar på en nyfödd bebis som sover lugnt så kan du se hur magen lyfter sig i takt med andetagen, lugnt och stilla.

Cina med sitt barnbarn Vilma

Cina med sitt barnbarn Vilma

Vuxna gör sällan det idag utan behöver träna det då de är alldeles för stressade och andas mer i bröstkorgen, ytligare, snabbare men som sagt kryper detta ner till våra barn….mindre barn tar på sig föräldrarnas stress medan ungdomar och tonåringar blir stressade mer av andra anledningar så som utseende, brist på pengar, relationer till kamrater och hur de har det hemma kan leda till stress. 
Dessutom leder vår informationsteknik till en känsla av att behöva hålla sig uppdaterad hela tiden både på vad som händer och på de senaste TV-programmen och smartphonemodellerna.

Min son Noah, här 15 år

Min son Noah, här 15 år

I undersökningar uppger 60% av 17-åriga flickor att de alltid eller ofta känner sig stressade. Barn och unga i åldern 10-18 år uppger att de är stressade flera dagar i veckan. Svenska barn sägs vara bland de friskaste i världen. Men då pratar man den kroppsliga hälsan. Psykosocial ohälso-problematik är den kanske vanligaste orsaken till ohälsa bland barn och unga. Många barn i vårt land mår inte bra. Det finns mängder av bevis som styrker att barn är stressade och att de är mer stressade i dag än tidigare. 25 procent av flickorna i årskurs nio har regelbundna och svåra psykosomatiska symtom.

Man kan märka att ett barn är stressat på lite olika sätt, b.la bör man vara uppmärksam på irritation, frustration och aggression. Undandragande och nedstämdhet finns också. De första symtomen ser man oftast hos pojkar och de sistnämnda hos flickor. Men även fysiska besvär är vanliga så som ont i huvudet, ont i magen och insomningssvårigheter. Sömnsvårigheter har ökat och beror kanske på att de nattliga vanorna ändrats med datorspel och annat under nätterna. Det har ju visat sig att ljuset från skärmar stör utsönderingen av melantonin som är ett “sömnhormon”, enkel beskrivet. (När det blir mörkt och vi ska gå och lägga oss så ökar normalt sett nivåerna av sömnhormonet melatonin men när vi utsätter oss för det blåa ljuset från alla skärmar vi omger oss med så påverkar det just melatoninet och trycker ner det vilket gör det svårare att somna).

Eftersom samhället idag är fullt av information och det alla dessa rapporter kommer om psykisk och fysisk ohälsa i unga år. Jag tycker därför att det är viktigt att man belyser aktiviteter som kan dämpa stress och ge lugn och ro till barn.

Det är därför som jag och min vän och kollega Cina idag utbildar instruktörer i barn och ungdomsyoga.

14060405_10207878902343131_559010423_o

Utbildningen i Göteborg våren 2016

Jo precis därför är yogan ett fantastiskt redskap. Yoga och mindfulness för barn och ungdomar är värdefulla redskap att hantera stress och andra påfrestningar i barnens vardag. Detta b.la genom att utforska närvaro och sig själva genom andning, rörelse och avslappning.  Den otrygghet och stress som många barn utsätts för kan lätt dämpas med hjälp av barnyoga.

En viktig del av yoga för barn är att det inte finns några krav på prestation eller att man måste vara duktig. Barnen får låta fantasin vara ett redskap. Till exempel så har yogans olika positioner fått sina namn från djur och natur. Vi gör solhälsningar och positioner som trädet, hunden, katten, örnen och plogen. Dessa namn gör det möjligt för oss göra yogasagor som barnen ofta uppskattar. Samtidigt som det är en lek så ger övningarna fysisk smidighet, koordination, balans, energi och avslappning. Både barn och ungdomar får möjlighet att känna att med yoga så är man bra som man är. De får uppleva känsla av välbefinnande i positionerna och när de blir bättre på dem så stärks självkänslan.

Samarbetsövningar som även leder till skratt är härligt både för vuxna & barn. Här från utbildningen i Malmö våren 2016

Samarbetsövningar som även leder till skratt är härligt både för vuxna & barn. Här från utbildningen i Malmö våren 2016

Cina som är undersköterska, kundaliniyogalärare, yinyogainstruktör samt MediYogainstruktör har senaste åren arbetat i skolans värld med barnyoga men även mycket tillsammans med sitt barnbarn Vilma. Mindre barn gör ju naturligt många av de rörelser vi använder i yogan och det är ett härligt sätt att umgås och få kontakt med sina barn eller barnbarn.

Jag, Sanna, är sjuksköterska, MediYogainstruktör, mindfulnessinstruktör, har en Dialektiskt Beteendeterapi utbildning (där man använder mindfulness bland annat). Jag har senaste åren när jag arbetat fått möjlighet att arbeta med yoga och mindfulness inom Barn och Ungdomspsykiatrin med de ungdomar och även med deras föräldrar som mår allra sämst och behövt vara inneliggande på avdelning.

Tillsammans har vi en bred erfarenhet. Vår utbildning som heter Medicinsk Yoga för Barn & Ungdomar vänder sig till alla som arbetar med barn eller har barn. De grupper vi har haft har varit fantastiskt blandade vilket har gett utbildningen ännu mer djup och bredd då många yrkeskategoriers erfarenheter har blandats (specialpedagoger, sjukgymnaster, skolsköterskor, mammor, lärare, en farmor, yogalärare och terapeuter m.fl).

14054635_10207878890502835_2024715263_n

Vår Barn och Ungdomsyoga utbildning ger dig verktyg att leda yoga i skola, vården eller hemma. Utbildningen är på tre heldagar. Grundläggande tekniker inom yoga, andning, balans, mindfulness, yogasagor och meditationer. Tips och idéer hur vi kan integrera yoga i vardagen för barn och ungdomar. Hur vi kan använda yogans tekniker vid huvudvärk, magont, psykisk ohälsa, Adhd, autism, asperger och hur vi kan hjälpa barnen till lugn o ro.

Dag 1. Att yoga med barn. Förskoleåldern o grundskoleåldern, med yoga sagor, klassrumsyoga, meditation, balans, motorik, koordination, andning. Dyker in i andningens magi.
Dag 2. Yoga som verktyg vid ohälsa. Hur vi genom yoga kan hjälpa bara till lugn o ro, barn med olika behov. Hur vi bemöter barnen o hur yogan verkar på djupet.

Dag 3. Ungdomar och yoga.

Alla dagarna tränar vi och fördjupar oss i yoga så du kan förmedla yogan som verktyg till barn o ungdomar. Efter genomgången utbildning får du diplom och kompendium med användbart material.

Är du intresserad av att gå utbildningen och hjälpa oss med detta viktiga arbete att sprida yogan som verktyg till barn och ungdomar eller har frågor så tveka inte att höra av dig till oss: sanna@blackpearlofsweden.se eller cina@yogacina.se

Läs mer om datum & pris här: Medicinsk Barn & UngdomsYoga hösten 2016

14045010_10207878200805593_383497183_o

Sagt om utbildningen:

“Bra att praktik och teori varvades friskt. En logisk uppbyggnad med minsta barnen först, sedan problem, svårigheter/funktionsnedsättningar och sjukdomar/diagnoser som kan förekomma där”. Elin, sjukgymnast  

“Jag tycker att upplägget över lag var jättebra. Det var ett genomtänkt material och varvat med utrymme för diskussion och reflektion vilket ger en bra balans i utbildningen.alltid svårt att hitta när man försöker leta själv. Utbildnings materialet som ingick i kursen var tydligt och kommer att vara till en stor hjälp nä man själv kommer att genomföra övningarna, både själv och i utbildningssyfte. __Mycket kompetenta och tillmötesgående kursledare. Det märktes att de hade stor kunskap inom området och något jag tycker är givande är när man kan ge exempel från egna erfarenheter i olika verksamheter vilket de gjorde båda två. Om jag skulle motivera varför någon ska välja denna utbildningen är det för att den ger så mycket verktyg rent praktiskt som man kan använda i olika verksamheter men även för eget bruk.” . Linda, speciallärare

Det var en bra mix av teori, diskussioner, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar. Materialet var enkelt och informativt. Kursledarna var mycket tydliga, varma personligheter. Kunniga. Jag är så glad att jag har gått denna utbildningen. Nya bekantskaper och mycket att fundera över hur man kan använda yogan i skolan. Marie, skolsköterska

Vilma härmar mormor i en ryggflex <3

Vilma härmar mormor i en ryggflex <3